Kompletterande för barn

Vi lär oss svenska!

Skandinaviska skolan i Hamburg erbjuder undervisning i kompletterande svenska för svensktalande barn som går på tyska eller internationella skolor. Undervisningen vänder sig till barn från sex år och uppåt. Undervisningen äger rum på skolan varje torsdag mellan 16.15-18.00.
                               
320 € /läsår för statsbidragsberättigade elever
395 € /läsår för icke statsbidragsberättigade elever
 
Målet med den kompletterande undervisningen är att utveckla och förstärka det svenska språket. Vi följer kursplanen för kompletterande svenska och arbetar mycket med läsning, skrivning samt det muntliga språket. Barnen får undervisning om svensk kultur-och traditioner, geografi och historia. På skolan finns det ett bra bibliotek med stort utbud av böcker som ger eleverna goda möjligheter att hitta litteratur som passar dem.


 
 För mer information, kontakta oss gärna.

Anmäl nu!

I dokumentet nedan hittar du mer information om anmälan för kompletterande svenska. Varmt välkommen med din ansökan! 

Undervisningstider

Här nedan finner du undervisningstider och datum för kompletterande svenska för läsår ht23/ vt24

(Undervisningstider för läsåret ht24/vt25 kommer inom kort!)