Språkkurser

Vi erbjuder kompletterande svenskundervisning för barn som talar svenska men som studerar på tysk eller internationell skola. 


Svenskundervisningen för vuxna har pågått sedan 1970. 
Vill du lära dig svenska? Våra lärare har svensk lärarexamen och har svenska som modersmål. Vi lägger stor vikt på att stärka den kommunikativa förmågan.