Team och organisation

Här hittar du information om organisationen som utgör vår språkundervisning på skolan.

Vår personal 

Lärare

Mathilda Lind

Michael Lindestrand

Katrin Tautermann

Susanne Krahl


Administratör

Eva Wendel                                         eva@skanskol.de info@skanskol.de  
+49 40 420 88 29

Tillsammans utgör vi lärarlaget på skolan och ansvarar för språkkurserna i svenska och tyska. Vi är alla behöriga lärare som utgår från svensk läroplan.

Skolkommittén

 

Skolkommittén ansvarar för att en utvecklingsplan finns för läsåret och att den utvärderas. Utvecklingsplanen ligger sedan som grund för arbetet som sker på skolan. De är aktivt med i skolverksamheten. 

 

Skolkommittén arbetar med de ekonomiska frågorna och personalfrågor.


Skolkommittén
Eva Wendel  (representant Skolkommittén)            eva@skanskol.de
Mathilda Lind (ämnesansvarig lärare)                      info@skanskol.de
Hanna Behrendt (föräldrarepresentant)                  info@skanskol.de
Rouven Spångberg (föräldrarepresentant)            info@skanskol.de
Kati Schwendke (ekonomi)                                        info@skanskol.de

 

Huvudman Svenska Klubben 

Varje skola måste enligt Skolverket ledas av en huvudman. Huvudmannen för Skandinaviska skolan i Hamburg är Svenska klubben i Hamburg. På Svenska klubbens årsmöte väljs en skolkommitté där ordförande även är vice ordförande i Svenska klubbens styrelse. Skolkommittén ansvarar för att en utvecklingsplan finns för läsåret och att den utvärderas. Utvecklingsplanen ligger sedan som grund för arbetet som sker på skolan.

 

Svenska klubben genom skolkommittén har även det övergripande ansvaret för ekonomi och personalfrågor. 

 

Svenska klubben har ett juridiskt ansvar gentemot Skolverket att regelverket för stadsbidrag iakttas och självfallet också att tysk lagstiftning följs.