Vår hemsida är under arbete, därför finns just nu inte all information här. Kontakta oss gärna på info@skanskol.de om du har frågor. 

 

Välkommen till vår skola

Skandinaviska skolan i Hamburg är en av de första utlandsskolorna i världen.

Vi är en privat svensk utlandsskola som följer svensk läroplan.

Skolan omfattar förskoleklass, grundskola årskurs 1-6, samt distansundervisning för högstadie-och gymnasieelever.

 

Vi erbjuder kompletterande svenska för elever som går på tysk eller annan internationell skola.

Undervisningen följer svensk läroplan.

Vi har just nu behöriga, erfarna och engagerade lärare från Sverige, Finland och Danmark vars ledstjärna är att ge alla elever en individuellt anpassad undervisning i åldersintegrerade grupper.

 

Vår pedagogiska vision är att alla elever ska växa optimalt i sin kunskapsutveckling och få känslan av att lyckas.

 

Fem dagar i veckan erbjuder vi fritids på eftermiddagarna mot en extra avgift.

 

Vår målsätting är att eleverna så snabbt som möjligt integreras i sin tyska omgivning och därför lägger vi stor vikt vid att förmedla tyska språket och tysk kultur i nivåanpassade grupper.

 

Skolan ligger i stadsdelen Harvestehude i centrala Hamburg. Innocentiapark med sin lekplats och stora gröna ytor är elevernas skolgård på raster och fritids.

 

Kom gärna på besök

Besök oss på Facebook