Varför Skandinaviska skolan?

Stimulerande och flerspråkig miljö

  • Vi erbjuder en flerspråkig utbildning inom det svenska skolsystemet. Undervisningen sker på svenska, danska och norska. Engelska och tyska ingår som undervisningsämnen redan från förskoleklassen, eftersom språk är en så viktig och naturlig del för elever i en flerspråkig miljö.

 

Hos oss kan era barn växa

  • Eftersom vi är en liten skola har vi möjlighet att individanpassa undervisningen när så behövs. Vår storlek gör också att våra lärare har jämförelsevis mycket tid för varje elev, vilket vi är övertygande om är viktigt för elevernas personliga utveckling. Vi arbetar i åldersintegrerade klasser och har ett mångårigt faddersystem där äldre elever stöttar de yngre.

 

En liten skandinavisk skola mitt i den eupropeiska storstaden

  • Vi erbjuder en stimulerande och familjär miljö. Hamburgs stora utbud och möjligheter finns till vårt förfogande! Utanför skoldörrarna finns marknader, tunnelbana och S-bahn, en olympisk simhall, stora parker och en massa annat. Eleverna ges möjlighet att lära känna och uppleva den stora staden under trygga förhållanden.

 

Trygghet för våra barn

  • Vår miljö är trygg och stöttande. Ett nätverk av engagerade lärare och föräldrar finns tillgängliga för våra elever. Vi erbjuder en trygg miljö där alla elever blir sedda.

 

Föräldraengagemang

  • I vår lilla skola är föräldraengagemang viktigt. Två lördagar om året engagerar vi oss praktiskt och gör en insats för elevernas skolmiljö; vi höst- och vårstädar trädgården tillsammans och fräschar upp skollokalerna. Föräldraengagemanget skapar samhörighet och en naturlig social miljö som både barn och vuxna uppskattar.

 

Innocentiaparken är vår skolgård

  • Vår skola ligger precis vid Innocentiaparken i centrala Hamburg. På rasterna går vi ut i parken och där finns stora gröna ytor att springa på, träd att klättra i och en stor lekpark med klätterställningar, utepingisbord, gungor och en massa annat skojigt!

 

Vi har ett eget bibliotek

  • Vi erbjuder ett uppskattat bibliotek med främst barnlitteratur på svenska, danska och norska. Här finns faktaböcker för de vetgiriga, lättlästa böcker för nybörjarläsaren och bra högläsningsböcker för hemlån.

 

Vi erbjuder språkundervisning

  • Efter att eleverna gått ut den skandinaviska skolan finns det möjlighet att vidmakthålla språkkunskaperna genom kvällsundervisning som sker genom våra duktiga lärares försorg. Denna undervisning lämpar sig också för skandinavisktalande elever i andra skolor som behöver betyg i sina modersmål.

sedan 1910

sedan 1910

 

Skandinaviska Skolan Hamburg

Brahmsallee 99

D - 20144 Hamburg

Tel. +49 (0)40 420 88 29

Fax.+49 (0)40 420 39 44

Deutschland / Tyskland

E-Mail: info@skanskol.de