Team och organisation

Här hittar du information om organisationen som utgör vår skola. Tillsammans arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna.

Vår personal 

Rektor och lärare
Elin Holmgren                                     info@skanskol.de eller Elin@skanskol.de

Lärare
Jonathan Brash                                  jonathan@skanskol.de

Lärare på deltid (tyska)
Heidi Zimmermann                            heidi@skanskol.de

Administratör

Eva Wendel                                         eva@skanskol.de info@skanskol.de  
+49 40 420 88 29

Eva kan du kontakta då du vill veta något om skolan, avgifter eller information om hur du ansöker om skolplats.  

Tillsammans utgör vi lärarlaget på skolan och ansvarar för undervisning och övrig skolverksamhet under skoldagen. Vi är alla behöriga lärare som utgår från svensk läroplan.

Skolkommitén

 

Skolkommittén ansvarar för att en utvecklingsplan finns för läsåret och att den utvärderas. Utvecklingsplanen ligger sedan som grund för arbetet som sker på skolan. De är aktivt med i skolverksamheten. 

 

Skolkommittén arbetar med de ekonomiska frågorna och personalfrågor. Skolans rektor har det övergripande pedagogiska ansvaret.
 

Huvudman Svenska Klubben 

Varje skola måste enligt Skolverket ledas av en huvudman. Huvudmannen för Skandinaviska skolan i Hamburg är Svenska klubben i Hamburg. På Svenska klubbens årsmöte väljs en skolkommitté där ordförande även är vice ordförande i Svenska klubbens styrelse. Skolkommittén ansvarar för att en utvecklingsplan finns för läsåret och att den utvärderas. Utvecklingsplanen ligger sedan som grund för arbetet som sker på skolan.

 

Svenska klubben genom skolkommittén har även det övergripande ansvaret för ekonomi och personalfrågor. Skolans rektor har det övergripande pedagogiska ansvaret.

 

Svenska klubben har ett juridiskt ansvar gentemot Skolverket att regelverket för stadsbidrag iakttas och självfallet också att tysk lagstiftning följs.