Anmälan och avgifter 2019/2020

Anmälningsavgift                            250 € (betalas ej tillbaka)

(förskola – gymnasium) 

Förskoleklass – år 6:                       4260 € /läsår för statsbidragsberättigade
                                                    5680 € /läsår för icke statsbidragsberättigade

Distansundervisning år 7-9:             5650 € /läsår
Distansundervisning gymnasiet        5650 € /läsår

Fritidsverksamhet (mån-fre):           1600 € /läsår inklusive mellanmål

Kompletterande svensk-                  286 € /läsår för statsbidragsberättigade

norskundervisning:                         357 € /läsår för icke statsbidragsberättigade


Syskonrabatt för statsbidragsberättigade: för alla avgifter förutom anmälningsavgift och fritids gäller för andra och tredje barnet 50%. 

 

Syskonrabatt för icke statsbidragsberättigade: tag kontakt med skolan.
Anmälningsavgiften för nya elever betalas i samband med elevens anmälan. Anmälan är först giltig då avgiften har kommit skolan tillhanda. 

Övriga avgifter betalas per termin i två delbetalningar senast den 15 september för höstterminen och 15 januari för vårterminen.

 

För privatbetalande finns möjlighet att få avgiften uppdelad under 10 månader.

 

Uppsägning av skolplats/fritidsplats sker skriftligt 3 månader innan terminens start dvs 15 maj och 15 oktober.

 

Vid avbrott under pågående termin återbetalas ej terminsavgifter.

 

Under skoltiden är barnen försäkrade genom skolan.

 

För deltagande i undervisningen vid Skandinaviska Skolan krävs att elevens målsman är medlem i Svenska klubben i Hamburg. Medlemsavgift/år 60 €,-.