Huvudman

Varje skola måste enligt Skolverket ledas av en huvudman. Huvudmannen för Skandinaviska skolan i Hamburg är Svenska klubben i Hamburg. På Svenska klubbens årsmöte väljs en skolkommitté där ordförande även är vice ordförande i Svenska klubbens styrelse. Skolkommittén ansvarar för att en utvecklingsplan finns för läsåret och att den utvärderas. Utvecklingsplanen ligger sedan som grund för arbetet som sker på skolan.

Svenska klubben genom skolkommittén har även det övergripande ansvaret för ekonomi och personalfrågor. Skolans rektor har det övergripande pedagogiska ansvaret.

Svenska klubben har ett juridiskt ansvar gentemot Skolverket att regelverket för stadsbidrag iakttas och självfallet också att tysk lagstiftning följs.