Om skolan

 • Skandinaviska skolan i Hamburg är en av de första utlandsskolorna i världen.
 • Vi är en privat svensk utlandsskola som följer svensk läroplan.
 • Alla barn som kan tillgodogöra sig undervisningen på svenska är välkomna.
 • Skolan omfattar förskoleklass, grundskola årskurs 1-6, samt distansundervisning för högstadie-och gymnasieelever.
 • Vi erbjuder kompletterande svenska och norska för elever som går på tysk eller annan internationell skola.
 • Undervisningen följer svensk och norsk läroplan.
 • Vi har behöriga, erfarna och engagerade lärare från Sverige, Norge och Danmark vars ledstjärna är att ge alla elever en individuellt anpassad undervisning i åldersintegrerade grupper.
 • Vår pedagogiska vision är att alla elever ska växa optimalt i sin kunskapsutveckling hos oss, därför följer vi aktuell forskning, intresserar oss för vad som sker på den pedagogiska fronten samt tycker att vårt jobb är fantastiskt roligt och intressant.
 • Vi har infört microlektioner ”Grej of the day” vilket uppskattas av pedagoger, elever och föräldrar.
 • Vi jobbar aktivt med läsförståelsestrategier.
 • Fem dagar i veckan erbjuder vi fritids på eftermiddagarna mot en extra avgift.
 • Vår målsätting är att eleverna så snabbt som möjligt integreras i sin tyska omgivning och därför lägger vi stor vikt via att förmedla tyska språket och tysk kultur i nivåanpassade grupper.
 • Skolan ligger i stadsdelen Harvestehude i centrala Hamburg. Innocentiapark med sin lekplats och stora gröna ytor är elevernas skolgård på raster och fritids.

Skrivet i mars 2019:

Hej, jag heter Paula. Jag gick på skandinaviska skolan 2006-2010 tillsammans med 30 andra elever ur alla skandinaviska länder. Från min skoltid på grundskolan kommer jag ihåg kombinationen av lärandet och kul aktiviteter i undervisningen. Klasserna var väldigt små så mina lärare hade tid att koncentrera sig på alla eleverna individuellt. Lärarna var intresserade av barnen och man fick alltid hjälp när det behövdes, så man byggde upp ett väldigt personligt förhållande till alla på skolan. Dessa saker saknar jag på tyska skolan, där jag gör min Abitur i år. Att växla till tyskt gymnasium var inte svårt efter jag gick på skanskol eftersom vi även hade haft tyska så vi var på en bra nivå. 

När jag tänker tillbaka till min tid på skanskol är jag väldigt glad att ha gått på precis den skolan för att jag har en massa härliga och positiva minnen från min barndom därifrån.