Fritids

Alla eftermiddagar erbjuder vi fritidsverksamhet. Utevistelse, bild och form och fri lek ingår i fritidsverksamheten.

Måndag-torsdag: kl 13.30-16.30 
Fredag: kl 13.30-16.00