Vad erbjuder vi?

Vi är en privat svensk utlandsskola som följer svensk och norsk läroplan.

 

Skolan omfattar förskoleklass, grundskola årskurs 1-6, samt distansundervisning för högstadie-och gymnasieelever. 

 

Vi erbjuder kompletterande svenska och norska för elever som går på tysk eller annan internationell skola.