Undervisning för alla klasser

Vi undervisar barn från förskoleklass upp till årskurs 6. För barn som studerar i högstadiet och gymnasiet erbjuder vi distansundervisning. 

Förskoleklass

Vi tar emot barn från fem års ålder. Dessa barn ingår i en förskoleklass.

En dag för femåringarna kan innehålla tid för samling, musik, högläsning eller naturdag, utevistelse i Innocentiapark samt arbete med matematik och språk.

Grundskolan

Vi erbjuder en utbildning med mycket hög kvalité i en vacker och trygg omgivning. Skolan vänder sig till barn från alla de nordiska länderna.

 

Vi erbjuder en grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna går i åldersblandade grupper som beroende på elevunderlaget, ändras varje år.

Ett undersökande arbetssätt och ämnesövergripande undervisning präglar det pedagogiska arbetet.

Fritids

 
Alla eftermiddagar erbjuder vi fritidsverksamhet. Utevistelse samt bild och fri lek ingår i fritidsverksamheten. Vi har även regelbundna dagar på fritids där vi bara talar tyska. På så sätt blir språket en naturlig del av lärandeprocessen och eleverna förstärker sina språkkunskaper. 
 
Fritids har öppet: 
Måndag-torsdag: kl 13.30-16.30 
Fredag: kl 13.30-16.00 


Distansundervisning i högstadiet och gymnasiet

Skandinaviska skolan i Hamburg erbjuder idag distansundervisning för elever på högstadiet och gymnasiet. Undervisningen följer svensk läroplan och eleverna får svenska betyg. Ansvariga för distansundervisingen är Sofia distans för högstadiet och Hermods gymnasium för gymnasiet.


Distanselverna erbjuds en arbetsplats på Skandinaviska skolan där de kan arbeta med de uppgifter som de får. De arbetar självständigt med tillgång till handledare på skolan. Kontakt med lärare och andra distanselever runt om i världen har de via datorn och internet.

 

Detta är ett bra tillfälle för eleverna att få fördjupa sig i lugn och ro i de olika ämnena. Det kräver mycket självdiciplin och motivation. Förutom kunskaper i ämnena får eleverna även goda kunskaper i att planera och strukturera sitt arbete.


Handledare och distanslärarna arbetar för att det skall lyckas på bästa sätt.

Vi brukar rekommendera eleverna att aktivera sig i olika fritidssysselsättningar på fritiden så att de lär känna många vänner och den fina staden Hamburg.

 

För mer detaljerad information kontakta Sofia distans och Hermods gymnasium.

Ni kan även läsa mer om distansundervisningen på Skolverkets hemsida.

 

Sofia distansundervisning

tel.+46 (0) 8-555 777 00

www.sofiadistans.nu

 

Hermods Distansgymnasium 

Vid frågor kontakta bitr. rektor Dan Larsson 

Telefon: 08-410 251 84
E-post: [email protected]
www.hermods.se 

 

Skolverket 

www.skolverket.se