Varför Skandinaviska skolan?

 

En liten skandinavisk skola mitt i den europeiska storstaden

 

Hamburgs stora utbud och möjligheter finns till vårt förfogande!  Innocentiaparken är vår skolgård som ligger precis vid skolan i stadsdelen Harvestehude i centrala Hamburg. På rasterna går vi ut i parken och där finns stora gröna ytor att springa på, träd att klättra i och en stor lekpark med klätterställningar, utepingisbord, gungor och en massa annat skojigt!

 

 

Stimulerande och flerspråkig miljö

 

Vi erbjuder en flerspråkig utbildning inom det svenska skolsystemet. Undervisningen sker på svenska, danska och norska. Engelska och tyska ingår som undervisningsämnen redan från skolstart.   

 

 

Hos oss kan era barn växa

 

Eftersom vi är en liten skola har vi möjlighet att individanpassa undervisningen när så behövs. Vår storlek gör också att våra lärare har jämförelsevis mycket tid för varje elev, vilket vi är övertygande om är viktigt för elevernas personliga utveckling. Vi arbetar i åldersintegrerade klasser.

 

 

Trygghet för våra barn

 

Vår miljö är trygg och stöttande. Ett nätverk av engagerade lärare och föräldrar finns tillgängliga för våra elever. Vi erbjuder en trygg miljö där alla elever blir sedda. Föräldraengagemanget skapar samhörighet och en naturlig social miljö som både barn och vuxna uppskattar.

 

 

Vi har ett eget bibliotek

 

Vi erbjuder ett uppskattat bibliotek med främst barnlitteratur på svenska, danska och norska. Här finns faktaböcker för de vetgiriga, lättlästa böcker för nybörjarläsaren och bra högläsningsböcker för hemlån.

 

 

Vi erbjuder språkundervisning

 

Efter att eleverna gått ut den skandinaviska skolan finns det möjlighet att upprätthålla språkkunskaperna genom kompletterande svenska som sker genom våra lärares försorg. Undervisningen är också för svensktalande elever som går på tyska eller internationella skolor. Vi erbjudar kompletterande norska vid minst 5 anmälda.