Om skolan

 • Skandinaviska skolan i Hamburg är en av de första utlandsskolorna i världen.
 • Vi är en privat svensk utlandsskola som följer svensk läroplan.
 • Alla barn som kan tillgodogöra sig undervisningen på svenska är välkomna.
 • Skolan omfattar förskoleklass, grundskola årskurs 1-6, samt distansundervisning för högstadie-och gymnasieelever.
 • Vi erbjuder kompletterande svenska och norska för elever som går på tysk eller annan internationell skola.
 • Undervisningen följer svensk och norsk läroplan.
 • Vi har behöriga, erfarna och engagerade lärare från Sverige, Norge och Danmark vars ledstjärna är att ge alla elever en individuellt anpassad undervisning i åldersintegrerade grupper.
 • Vår pedagogiska vision är att alla elever ska växa optimalt i sin kunskapsutveckling hos oss, därför följer vi aktuell forskning, intresserar oss för vad som sker på den pedagogiska fronten samt tycker att vårt jobb är fantastiskt roligt och intressant.
 • Vi har infört microlektioner ”Grej of the day” vilket uppskattas av pedagoger, elever och föräldrar.
 • Vi jobbar aktivt med läsförståelsestrategier.
 • Fem dagar i veckan erbjuder vi fritids på eftermiddagarna mot en extra avgift.
 • Vår målsätting är att eleverna så snabbt som möjligt integreras i sin tyska omgivning och därför lägger vi stor vikt via att förmedla tyska språket och tysk kultur i nivåanpassade grupper.
 • Skolan ligger i stadsdelen Harvestehude i centrala Hamburg. Innocentiapark med sin lekplats och stora gröna ytor är elevernas skolgård på raster och fritids.