FAQ

 

Vilken ålder har skolbarnen?
Skolan tar emot elever från förskoleklass till årskurs 6 samt erbjuder distansundervisning för elever på högstadiet och gymnasiet.

Hur ser klassindelningen ut?
Eleverna ingår i åldersblandade grupper från förskoleklass till årskurs 6 som ser olika ut från år till år. 

På vilket språk bedrivs undervisningen?
Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska, men danska och norska elever får modersmålsundervisning.

Får eleverna lära sig tyska i skolan?
Ja, självklart! Från skolstart.

Är eleverna försäkrade?
Ja, eleverna är försäkrade till och från skolan och under skoltid.

Hur är det med fritids?
Vi erbjuder fritidsverksamhet 5 dagar i veckan.

Hur ser omgivningen ut?
Skolan är belägen i området Harvestehude, ett lugnt område med fina omgivningar. Bredvid skolan finns den stora allmänna Innocentia park. Parken har utrymme för mycket lek och upptäckarglädje.

Hur tar man sig till skolan med allmänna färdmedel (HVV)?
Allmänna färdmedel finns i form av tunnelbana och buss. Tunnelbanestationen Hoheluftbrücke, linje U3 ligger under 10 min gångväg ifrån skolan. Buss finns också i närheten av tunnelbanestationen, där finns busslinje 5.

Ledigheter och lov?
Skolan följer till stor del de svenska läsårstiderna. Se aktuell översikt på hemsidan.

Ingår läromedel och mat?
Läromedel som böcker och olika häften ingår i skolavgiften, skollunch ingår ej men för de som önskar levereras varm lunch. På fritids ingår ett enklare mellanmål.