Kompletterande svenska för barn

Vi lär oss svenska!
Skandinaviska skolan i Hamburg erbjuder undervisning i kompletterande svenska för svensktalande barn som går på tyska eller internationella skolor. Undervisningen vänder sig till barn från sex år och uppåt. 
Undervisningen äger rum på skolan varje torsdag mellan 16.15-18.00.

 

Kompletterande svenska                                     

286 € /läsår för statsbidragsberättigade elever

357 € /läsår för icke statsbidragsberättigade elever


Målet med den kompletterande undervisningen är att utveckla och förstärka det svenska språket. Vi följer kursplanen för kompletterande svenska och arbetar mycket med läsning, skrivning samt det muntliga språket. Barnen får undervisning om svensk kultur-och traditioner, geografi och historia.
På skolan finns det ett bra bibliotek med stort utbud av böcker som ger eleverna goda möjligheter att hitta litteratur som passar dem.

 

För mer information, kontakta oss gärna.

50-årsjubileum! Svenskundervisningen för vuxna har pågått sedan 1970. Kom med!

Vill du lära dig svenska? Våra lärare har svensk lärarexamen och har svenska som modersmål. Vi lägger stor vikt på att stärka den kommunikativa förmågan.

 
Kurserna äger rum i skolans lokaler Brahmsallee 99. Kontakta oss för att prova på en kurs! 

Kursavgiften är 150 €/termin + 20 € anmälningsavgift.

Nästa nybörjarkurs startar i Januari 2020.

 

Om du redan kan svenska och gärna läser svenska böcker har vi också en litteraturkurs.


Mer information får du av

Björn Kastbom Tel. 040 - 2298391 eller Kastbom@aol.com

Kompletterande norska och danska för barn

Kompletterande norska och danska för barn erbjudes först vid minst 5 anmälningar. Kontakta oss för information.