Anmälan och avgifter

Anmälningsavgift 250 € (återbetalas ej)

Förskoleklass – år 6

4200 € /läsår för statsbidragsberättigade elever
5600 € /läsår för icke statsbidragsberättigade elever

Distansundervisning år 7 - 9                 5650 € /läsår

Distansundervisning gymnasiet            5650 € /läsår

Fritidsverksamhet (mån - fre)                1500 € /läsår inklusive mellanmål

Kompletterande svenska eller norska                                     

280 € /läsår för statsbidragsberättigade elever

350 € /läsår för icke statsbidragsberättigade elever

Syskonrabatt för alla avgifter förutom anmälningsavgift och fritids är för andra barnet 10 % och för tredje barnet 15 %.

Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan. Anmälan är giltig först då avgiften finns på skolans konto.

Övriga avgifter betalas per termin i två delbetalningar senast den 15 september för höstterminen och 15 januari för vårterminen. För privatbetalande finns möjlighet att få avgiften uppdelad under 10 månader.

 

Uppsägning av skolplats/ fritidsplats sker skriftligt 3 månader före terminens start dvs 15 maj och 15 oktober.

Vid avbrott under pågående termin återbetalas inte terminsavgiften.

Under skoltid är barnen försäkrade genom skolan.

ELEVANMÄLAN 17-18.pdf
Adobe Acrobat Document 155.1 KB
Anmälan kompletterande 1718.pdf
Adobe Acrobat Document 666.4 KB
Barn med behov av särskilt stöd
Barn med behov av särskilt stöd.pdf
Adobe Acrobat Document 106.3 KB
Ledighetsansökan
Ledighetsansökan.pdf
Adobe Acrobat Document 79.3 KB

 

sedan 1910

sedan 1910

 

Skandinaviska Skolan Hamburg

Brahmsallee 99

D - 20144 Hamburg

Tel. +49 (0)40 420 88 29

Fax.+49 (0)40 420 39 44

Deutschland / Tyskland

E-Mail: info@skanskol.de