Grundskolan

Vi erbjuder en utbildning med mycket hög kvalité i en vacker och trygg omgivning. Skolan vänder sig till barn från alla de nordiska länderna.

Vi erbjuder grundskola för elever från förskoleklass till år 6. Eleverna går i åldersblandade grupper som beroende på elevunderlaget, ändras varje år.
Fadderverksamheten är ett viktigt inslag på skolan där alla barn tilldelas en fadder. Under exempelvis naturdagar, utflykter och högläsning sker arbetet faddergruppsvis. Ett undersökande arbetssätt och ämnesövergripande undervisning präglar det pedagogiska arbetet.

 

sedan 1910

sedan 1910

 

Skandinaviska Skolan Hamburg

Brahmsallee 99

D - 20144 Hamburg

Tel. +49 (0)40 420 88 29

Fax.+49 (0)40 420 39 44

Deutschland / Tyskland

E-Mail: info@skanskol.de