Förskoleklass

Vi tar emot barn från fem års ålder. Dessa barn ingår i en förskoleklass. En dag för femåringarna kan innehålla tid för samling, musik, högläsning eller naturdag, utevistelse i Innocentiapark samt arbete med matematik och språk.