Grundskolan

Vi erbjuder en utbildning med mycket hög kvalité i en vacker och trygg omgivning. Skolan vänder sig till barn från alla de nordiska länderna.

Vi erbjuder en grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna går i åldersblandade grupper som beroende på elevunderlaget, ändras varje år.
Ett undersökande arbetssätt och ämnesövergripande undervisning präglar det pedagogiska arbetet.