Fritids

Alla eftermiddagar erbjuder vi fritidsverksamhet. Utevistelse, bild och form och fri lek ingår i fritidsverksamheten. Vi har även regelbundna dagar på fritids där vi bara talar tyska. På det sätt kommer språk som en naturlig del av lärandeprocessen, och elevarna förstärker naturligtvis sina språkkunskaper.

 

Fritids har öppet:

Måndag-torsdag: kl 13.30-16.30 
Fredag: kl 13.30-16.00