Förskoleklass

Vi tar emot barn från fem års ålder. Dessa barn ingår i en förskoleklass. En dag för femåringarna kan innehålla tid för samling, musik, fadderverksamhet t.ex högläsning eller naturdag, utevistelse i Innocentiapark samt arbete med matematik, svenska och tyska.

sedan 1910

sedan 1910

 

Skandinaviska Skolan Hamburg

Brahmsallee 99

D - 20144 Hamburg

Tel. +49 (0)40 420 88 29

Fax.+49 (0)40 420 39 44

Deutschland / Tyskland

E-Mail: info@skanskol.de