Anmälan och avgifter

 

Anmälningsavgift 250 € (återbetalas ej)

 

Förskoleklass – år 6

  • 4260 € /läsår för statsbidragsberättigade elever
  • 5680 € /läsår för icke statsbidragsberättigade elever

 

Distansundervisning år 7 - 9                 5650 € /läsår

 

Distansundervisning gymnasiet            5650 € /läsår

 

Fritidsverksamhet (mån - fre)                1600 € /läsår inklusive mellanmål

 

Kompletterande svenska eller norska  

 

  • 286 € /läsår för statsbidragsberättigade elever
  • 357 € /läsår för icke statsbidragsberättigade elever

 

Syskonrabatt för alla avgifter förutom anmälningsavgift och fritids är för andra barnet 10 % och för tredje barnet 15 %.

 

Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan. Anmälan är giltig först då avgiften finns på skolans konto.

 

Övriga avgifter betalas per termin i två delbetalningar senast den 15 september för höstterminen och 15 januari för vårterminen. För privatbetalande finns möjlighet att få avgiften uppdelad under 10 månader.

 

Uppsägning av skolplats/ fritidsplats sker skriftligt 3 månader före terminens start dvs 15 maj och 15 oktober. 

Vid avbrott under pågående termin återbetalas inte terminsavgiften.

Under skoltid är barnen försäkrade genom skolan.